Adam Marczyński, „Pejzaż, 1944”

Adam Marczyński (1908-85), „Pejzaż, 1944”

Gwasz na podrysowaniu ołówkiem/papier;

Sygn i dat l.d.: marczyński 44

Wymiary w świetle passe-partout: wysokość 45 cm, szerokość 35,5 cm;

CENA: 4800 zł

Adam Marczyński (1908-1985) – Urodził się w 1908 roku w Krakowie. W latach 1929-36 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Władysława Jarockiego oraz Ignacego Pieńkowskiego. W 1945 podjął ta tej uczeli pracę pedagogiczną, którą kontynuował do emerytury w 1979 roku. Przed wojną należał do Grupy Krakowskiej i brał udział w jej reaktywowaniu w 1957 r.

Był przedstawicielem krakowskiej awangardy, znanym jako malarz, grafik i rysownik. Pomimo przynależności do grup artystycznych i ścisłej współpracy z gronem artystów wypracował własny styl, które ostatecznie wyraziście odróżniły jego sztukę od pozostałych twórców.

Brał udział w licznych wystawach, również między narodowych, m.in. w Biennale Sztuki w Wenecji w 1956r., Biennale w Sao Paulo w 1959r. i Documenta Kassel.

Zmarł w 1985 roku w Krakowie. W tym samym roku w Krakowskim Biurze Wystaw Artystycznych odbyła się retrospektywna wystawa pośmiertna, podsumowująca jego twórczość.