Antoni Oleszczyński, „Ignacy Krasicki”

Antoni Oleszczyński (1794-1879), „Ignacy Krasicki”

Staloryt/papier

odciskał Dion

Wymiary: 10,5×19 cm

Stan: Zabrudzenie papieru, naderwanie w prawym górnym rogu, ślady po narożnikach, rysy na powierzchni papieru (widoczne na zdjęciach).

Cena: 100,-