Emanuel Edmund Herncisz (1858 – 85) „Kain” – Rzeźba Antoniego Pleszowskiego (1857-89)

Emanuel Edmund Herncisz (1858 – 85) „Kain” – Rzeźba Antoniego Pleszowskiego (1857-89)

Litografia/papier

Zakład Artytstyczno – Litograficzny Aureliusza Pruszyńskiego? (II poł XIXw, – I poł XX), Kraków, 4 ćw. XIX wieku (ok. 1870?)

Wymiary:  22×32 cm, rama 25×35 cm

CENA: 500 zł

Przykład przedstawień rzeźby Kain (nieobjęte ofertą sprzedaży)
Przykład przedstawień rzeźby Kain (nieobjęte ofertą sprzedaży)