Hipolit Lipiński (1846 – 1884) „Opuszczona – Rzeźba Stanisława Lipińskiego 1840-1883”

Hipolit Lipiński (1846 – 1884) „Opuszczona – Rzeźba Stanisława Lipińskiego 1840-1883”

Litografia/papier

Zakład Artytstyczno – Litograficzny Aureliusza Pruszyńskiego (II poł XIXw, – I poł XX), Kraków, 4 ćw. XIX wieku

Wymiary: 22x31cm, rama 25x34cm 

CENA: 500 zł

Litografia przedstawia rysunek Hipolita Lipińskiego, który uwiecznił rzeźbę Stanisława Lipińskiego „Opuszczona”. Praca odbita w Zakładzie Artystyczno – Litograficznym Aureliusza Pruszyńskiego w Krakowie. 

Przykład przedstawień rzeźby Opuszczona (nieobjęte ofertą sprzedaży)