Ikona – Prazdniki

Ikona – Prazdniki

Tempera/deska

Rosja, XIX wiek

Wymiary: wysokość 31 cm, szerokość 26 cm

Stan: Zły, widoczne wygięcie podobrazia, spękania warstwy malarskiej, oraz ubytki warstwy malarskiej wraz z zaprawą.

CENA: 6800 zł