Jan Styka (1858 – 1925) „Madonna”

Jan Styka (1858 – 1925) „Madonna”

Litografia/papier

Zakład Artytstyczno – Litograficzny Aureliusza Pruszyńskiego? (II poł XIX w, – I poł XX), Kraków, 4 ćw. XIX wieku (po 1883)

Stan: Przejaśnienia papieru, ślady po konserwacji?

Wymiary:  24×32 cm rama 27×35,5 cm

CENA: 500 zł