Jerzy Fedkowicz, „Martwa natura”

Jerzy Fedkowicz (1891-1959) „Martwa natura”

Olej/płótno

Sygn. l.g.: FEDKOWICZ

Wymiary w świetle ramy: 45×64,5 cm

Wymiary w ramie: 63,5×83 cm

Cena: 15 000 zł

Jerzy Fedkowicz urodził się w 1891 r w Stefanówce na Podolu. Nauki pobierał w pracowniach I. Bolszakowa i K. Juona w Moskwie, studiując równolegle prawo. Kontynuował naukę w rządowej Szkole Zachęty Sztuk Pięknych i na prywatnych kursach J. Lansere’a i K. Somowa w Petersburgu. W latach 1915-21 studiował na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pod kierunkiem Wojciecha Weissa. W 1918 r. zaczął prowadzić Wolną Szkołę Malarstwa i Rysunków Ludwiki Mehofferowej w Krakowie, którą kierował do 1931 r. W 1945 r został mianowany profesorem krakowskiej ASP.
W swojej twórczości poruszał tematy takie jak martwe natury, obrazy przyrody (pejzaże i widoki ogrodów) oraz akty. Pod koniec życia zajmował się abstrakcją. Zmarł w 1959 r w Krakowie.