Juliusz Kossak (1824-99) „Z chartami”

Juliusz Kossak (1824-99) „Z chartami”

Litografia/papier

Zakład Artytstyczno – Litograficzny Aureliusza Pruszyńskiego? (II poł XIX w, – I poł XX), Kraków, 4 ćw. XIX wieku?

Wymiary:  22×30 cm, rama 27×35,5 cm

CENA: 500 zł

Litografia przedstawia rysunek Juliusza Kossaka „Z chartami”. Praca odbita najprawdopodobniej w Zakładzie Artystyczno – Litograficznym Aureliusza Pruszyńskiego w Krakowie.