Malarz nieokreślony „Owoce”

Malarz nieznany „Owoce”

Olej/sklejka;

Wymiary w świetle oprawy: 24 x 31 cm;

CENA: 600 zł

 

owo

owooo