Papierośnica srebrna, Art Deco

Papierośnica srebrna, Art Deco;

Srebro pr.2;

Warszawa, 1920-31 rok;

Wewnątrz dedykacja: Pamiętaj o mnie/Jadzia/Warszawa 22.VII.1938.

Wymiary: szerokość 11 cm, wysokość 8 cm, masa 139,15 g.

CENA: 1200 zł