Papierośnica srebrna, męska

Srebro pr. 900

Niemcy? przed 1931 rokiem (punce polskie dla przedmiotów importowanych z lat 1920 31)

Wymiary: 10 x 7,5 x 1,5 cm, masa 114,53 g

CENA: 1200 zł