Stanisław Raczyński „Kraków-Fragment kościoła Św. Barbary”

Stanisław Raczyński (1903–1982)

 „Kraków-Fragment kościoła Św. Barbary”

drzeworyt/papier;

wymiar w świetle passe-partout: 21 x 15cm;

sygnowany ołówkiem: p. d.: St. Raczyński; l. d.: Fragment Kość. św. Barbary;

 

CENA: 550 zł

 

Raczyński Stanisław (1903–1982) – malarz, grafik, scenograf; studiował w krakowskiej ASP, naukę uzupełniał w Paryżu i we Włoszech; był scenografem teatrów Krakowa i Poznania; uprawiał głównie drzeworyt, pozostając pod wpływem W. Skoczylasa; najczęściej podejmował tematykę figuralną i architektoniczną, którą poddawał dekoracyjnej stylizacji.

DSCN8531 DSCN8532