Stanisław Sęk „Portret młodej kobiety”

Stanisław SĘK (XIX/XX w.)

Portret młodej kobiety, 1906

olej, płótno, (po konserwacji) ;

wymiar w świetle oprawy: 135,5 x 98,5 cm;

sygn. p. d.:  St. Sęk 1906

CENA: 16000 zł

sęk