Tłok pieczętny do laku, z herbem miejskim (Błaszki)?

Tłok pieczętny do laku, z herbem miejskim (Błaszki)?;

Mosiądz;

Wymiary: 55 mm;

Nieokreślony herb miejski z murami miejskimi, trzema basztami i uzbrojoną postacią w bramie, prawdopodobnie herb Błaszek (powiat Łudzki), Inicjały AD

CENA: 350 zł

 

miejski