wg Żukowski, „Józef Korzeniowski”

Żukowski, „Józef Korzeniowski (1797-1863r.)”

litografia?/papier

Wymiary: 11,5x17cm

Stan: Oddarcie prawego górnego rogu, ślady po narożnikach.

Cena: 130 zł