Wiktor Zbigniew Langner, „Święty Jan Kanty 1473”

Wiktor Zbigniew Langner (1906-85), „Święty Jan Kanty 1473” – 1943 rok

Drzeworyt barwny/papier

Wymiary: wysokość 30,5 cm; szerokość 20,5 cm

Sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: Wi LANGNER 1943 R; oraz l.d. monogram wiązany: W/L

Stan: Ślady po zaciekach z prawej strony pracy