Zespól talerzy z miniaturami

Zespól talerzy z miniaturami

ilustrującymi udział markiza Marie Josepha de La Fayette w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych;
pięć talerzy dekoracyjnych z barwnymi miniaturami – historycznymi epizodami z okresu wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej z udziałem francuskiego arystokraty, polityka i wolnomularza, generała de La Fayette. Sceny w lustrach talerzy opisane wokół wrębu, z informacjami uzupełniającymi na odwrocie talerzy, obok sygnatury; otoki talerzy z dekoracją ornamentalną z trofeami i panopliami militarnymi.
1) LE MARQUIS DE LAFAYETTE EN DECEMBRE 1776 SIGNE SECRETEMENT SON ENGAGEMENT DANS
L’ARMEE DES INSURGENTS/ EN PRESENCE DE SILAS DEANE AGENT AMERICAIN;
2) LE MARQUIS DE LAFAYETTE ACCOMPAGNE DU BARON DE KALB, DEBARQUE DE SON NAVIRE
„VICTOIRE” LE 13 JUIN1777/ A NORTH ISLAND, EN CAROLINE DU SUD
3) LE 11 SEPTEMBRE 1777, PENDANT LA BATAILLE DE BRANDYWINE/ LE MARQUIS DE LAFAYETTE
ENCOURAGE ET LANCE SES HOMMES A L’ASSAUT
4) LAFAYETTE, AVEC WASHINGTON ET ROCHAMBEAU A SIEGE DE YORKTOWN/ EN OCTOBRE 1781,
FORCENT CORNWALLIS A’ LA CAPITULATION
5) LE VINGT ET UN DECEMBRE 1784, A NEW YORK, AU TERME D’ UN VOYAGE TRIOMPHAL/ LE
MARQUIS DE LAFAYETTE RECOIT L’OVATION DU PEUPLE AMERICAIN;
porcelana, druk barwny; wys. 2,4 cm, średnica 21,2 cm;
sygn. drukiem granatowym w owalu: D’ARCEAU-LIMOGES/ 16 & le Fils 77/ -GRANTIE D’ORIGINE, w opasce wokół owalu: HENRI D’ARCEAU. L.& FILS LIMOGES -HAUTE VIENNE.
Francja, Limoges, wytwórnia Henri d’Arceau & Fils, proj. dekoracji A. Restieau, 1973 – seria limitowana (kolekcjonerska).

CENA: 3000 zł

talerze