Zygmunt Radnicki (1894 – 1969) „Martwa natura z jabłkami”

Zygmunt Radnicki (1894 – 1969) „Martwa natura z jabłkami”

Olej/płótno;

Wymiary w świetle ramy: 38x48cm

Wymiary z ramą: 54x64cm

Sygnowany, p.d. ZRadnicki

CENA: 9500 zł

Zygmunt Radnicki urodził się w Czortkowie na Podolu w 1894 roku. Edukację malarską rozpoczął w prywatnej szkole rysunku Leonarda Podhorodeckiego. Przed I Wojną Światową podjął studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, które w 1915 roku musiał przerwać z powodu powołania do wojska. Ukończył je dopiero w 1924 roku. Studiował w pracowniach Józefa Mehoffera i Wojciecha Weissa . W 1925 roku wyjechał na stypendium do Paryża, gdzie studiował u Józefa Pankiewicza. Wtedy poznał i zafascynował się malarstwem Paula Cézanne’a. W okresie międzywojennym mieszkał i pracował we Lwowie. Po II Wojnie Światowej swoje życie zawodowe związał z Krakowem. W 1946r. objął stanowisko profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W latach 1951–52 pełnił funkcję jej rektora. W 1965 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł w 1969 roku w Piwnicznej.