„Les Greniers de Kazimierz sur la Wistule” – Spichlerz „Pod Bożą Męką”

„Les Greniers de Kazimierz sur la Wistule” (Spichlerz w Kazimierzu nad Wisłą) – Spichlerz „Pod Bożą Męką”

Staloryt z akwafortą/papier;

Paryż, 1835 – 41 rok

Wymiary w świetle passe-partout: wysokość 15,5 cm, szerokość 22 cm, rama 32 x 27 cm

Rytował: Hermanos Rouarge

Sygnowany na płycie l.d.: CH.Hoffmann del.t, oraz p.d.: Rouarge sculp.t/Impr.e de Leclere

Przedstawia nieistniejący już spichlerz „Pod Bożą Męką” w dzisiejszym Kazimierzu Dolnym

Pochodzi z dzieła autorstwa Leonarda Chodźko (1800-1871) : La Pologne, historique, littéraire, monumetale et illustrée, ou scènes historiques, monuments, monnaies, médailles, costumes, armes; portraits, esquisses biographiques […]. Rédigée par une Société de Littérateurs sous la direction de Léonard Chodzko…

Leonard Chodźko (1800-1871) – Urodzony w 1800 roku w Oborku (ob. Białoruś) polski patriota, gerograf, archiwista i działacz emigracyjny. Pochodził ze szlacheckiej rodziny o patriotycznych tradycjach, uczęszczał w latach 1816-17 na Wydział Prawny Uniwersytetu Wileńskiego, gdzie należał do Filaretów i poznał Adama Mickiewicza. Od 1822 roku sekretarz ks. Michała Kleofasa Ogińskiego z któym w tym samym roku na zawsze opóścił Litwę by osiąść w Paryżu, gdzie zajął się działalnością naukową, dokumentującą przeszłość Państwa Polskiego.Do jego dzieł, należy kilka szczególnych dla prac, w tym:
Histoire de les légions polonaises en Italie (1829)
Biographie du géneral Kościuszko (1837)
Massacres de Galicie et Cracovie confisquée par l’ Autriche en 1846 (1861)
Jednak najbardziej znany jest z monumetalnego trójtomowego dzieła: La Pologne, publikowanego w Paryżu od 1836 w wielu wydaniach. Ryciny znajdujące się w książkach ukazują, widoki miast, budowli i zabytków, postacie i sceny historyczne, pomniki, plany bitew mapy i portrety sławnych polaków.

CENA: 350 zł