Piotr Szmitke ,,Kompozycja abstrakcyjna”

Piotr Szmitke (1955 – 2013) ,,Kompozycja abstrakcyjna”

Dwie prace ujęte we wspólnej oprawie, technika własna (plastik, cienkopis czarny, gwasz?/kreda?);

Wymiary: Praca górna 31,5 x 34 cm; Praca dolna 20 x 29 cm;

CENA: 5500 zł

 

Szmitke

Piotr Szmitke – Twórca interdyscyplinarny i teoretyk sztuki. Malarz, scenograf, kompozytor, dramatopisarz i reżyser jest autorem i propagatorem nowego pojęcia w sztuce -„metaweryzmu”.. Po wystawieniu w 2005 roku w Operze Śląskiej jego autorskiej opery„Muzeum Histeryczne Mme Eurozy” i premierze w 2009-tym „Zbrodni Ikara” -filmu jego reżyserii –na liście 10-ciu najbardziej wszechstronnych twórców w Europie W 1990 roku powraca do kraju, po blisko dziesięcioletnim pobycie w Paryżu, gdzie w 1988r. ogłasza „metawerystyczny manifest”, w myśl którego tworzywem artystycznym jest sama historia sztuki, artysta zaś podmiotem, konfigurującym jej opis. Pojęcie metaweryzmu stanowi zaprzeczenie homogenicznego sposobu przedstawiania świata. Zakłada tworzenie wirtualnych osobowości artystów posiadających swoje biografie, indywidualny styl pracy oraz jej określony kontekst społeczno-kulturowy. W doktrynie metawerystycznej kluczową rolę odgrywa perspektywa optymentalna według której prawdziwa wiedza o przedmiocie pochodzi jedynie z ontologii jego postrzegania. Opierając się na mechanice kwantowej, zakłada, iż reprezentacja przedmiotu nie jest możliwa bez obrazu jego interpretatora.
Urodzony w Katowicach, Szmitke rozpoczyna edukację artystyczną pod kierunkiem Henryka Wańka, studiuje malarstwo w Krakowskiej Akademii Sztuk Pieknych w prac. Prof. Jerzego Nowosielskiego (dyplom w 1980 r. pod kier. Prof. Andrzeja Strumiłły) We Francji odbywa kursy kompozytorskie pod kier. Jean-Claude Ferryego, studiuje reżyserię teatralną i prowadzi kursy przygotowawcze do Academie des Arts Decoratifs w Strasbourgu. W latach 1986-8 piastuje funkcję dyrektora artystycznego Muzeum Surrealizmu w Melun.
Artysta opracowuje taką metodę obejścia przymusu jednorodności w sposobie obrazowania świata, by wielowątkowość jego pracy wyznaczała konsekwentną metodę. Przeskakując tym sposobem całą dekadę, wpisuje się w polimorficzny nurt sztuki końca lat 90-tych. Piotr Szmitke tworzy wirtualne osobowości twórcze w które kolejno się wciela. Wyznaczając każdej z osobna życiorys oraz tło społeczno- kulturowe, pracuje konsekwentnie w myśl założenia, że przedmiot -to sposób jego postrzegania. W 1999r. Metaweryzm trafia do programu filozofii i historii sztuki Uniwersytetu Śląskiego. Od roku 2009 był wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego na kierunku historia sztuki.