Hipolit Lipiński (1846 – 1884) „W ogrodzie/Opowieść o powstaniu”

Hipolit Lipiński (1846 – 1884) „W ogrodzie/Opowieść o powstaniu”

Litografia/papier

Zakład Artytstyczno – Litograficzny Aureliusza Pruszyńskiego (II poł XIX w, – I poł XX w., Kraków, 4 ćw. XIX wieku?

Wymiary:  23×33 cm, rama 26×36 cm

CENA: 500 zł

Litografia przedstawia rysunek Hipolita Lipińskiego „W Ogrodzie”. Praca odbita w Zakładzie Artystyczno – Litograficznym Aureliusza Pruszyńskiego w Krakowie.

Rysunek przedstawia temat ukazany przez Hipolita Lipińskiego w 1882 roku na obrazie olejnym, pod tytułem „Opowieść o powstaniu”. Obraz był wystawiony na aukcji w 1992 roku i znajduje się w kolekcji prywatnej.

Według ekspertyzy umieszczonej na obrazie malarz przedstawił ogród swojego domu na Dębnikach w Krakowie z widocznym w oddali wzgórzem wawelskim. Namalowane dzieci to rodzeństwo Staś i Helenka,  dzieci malarza.